Ajour Regnskap AS

AUTORISERT REGNSKAPFØRERSELSKAP

Ajour Regnskap AS - eit autorisert rekneskapsbyrå

Ajour Regnskap AS er eit lite rekneskapskontor med fem tilsette som held til i Volda på Sunnmøre.

Kontoret er medlem i Regnskap Norge, bransjeforening for autoriserte rekneskapsførarar i Noreg.
Vi har lang og brei erfaring med små- og mellomstore bedrifter og høg kompetanse som gjer at vi jobbar raskt, effektivt og leverar riktig kvalitet.

Vi tilbyr:

 • Kvalitet
 • God service til våre kundar
 • Alltid påpasseleg med tidsfristar
 • Eit høgt fagleg nivå

Brønnøysundregistrene

 • Oppgåveregisteret(ved å legge inn organisasjonsnr kan du her få ei oversikt over kva oppgåveplikter ditt firma har til staten)
 • Samordna registermelding

Last ned mal for varetellingsliste
Sjå også altinn sin guide for å starte og drive bedrift for fleire dokumentmalar.

Altinn

Regnskap Norge

 • Satsar og regulativ

NAV

 • Om sjukmelding og egenmelding

Skatteetaten

Finansdepartementet

 • om skattar og avgifter
 • Regelendringar frå 01.01.2018
 • Skattesatsar for 2018
 • Avgiftssatsarfor 2018

Lovdata

 • Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven)
 • Lov om ferie (Ferieloven)
 • Lov om merverdiavgift(Merverdiavgiftsloven)
 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvernmv. (Arbeidsmiljøloven)

Kontakt oss

Ajour Regnskap AS har fem tilsette, og vi held til i Hamnegata 10 i Volda sentrum. Vi har ope kvardagar 09.00-16.00. Om du ikkje rekk oss innanfor kontortid, ta kontakt for å gjere avtale.

hCaptcha